ROZKŁADY OBOWIĄZUJĄ

W DNIU 3 IX 2018r. ORAZ OD 4 IX 2018r.

Rozkłady dla poszczególnych tras w załączniku.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W OLESZNIE OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ www.spoleszno.pl

W związku z jutrzejszym zakończeniem roku szkolnego informujemy, iż dowozy w dniu 22 czerwca będą godzinę później. 

14 V 2018 r. na stadionie GLKS Krasocin - już po raz siódmy - odbył się Piknik Rodzinny, zorganizowany dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Krasocinie i Szkoły Filialnej w Brygidowie. Główną organizatorką przedsięwzięcia była wychowawczyni przedszkola Pani Justyna Marcinkowska. W festynie wzięło udział ponad 200 dzieci, które świetnie bawiły się na świeżym powietrzu pod opieką rodziców i nauczycieli. Do ich dyspozycji było „Wesołe miasteczko” z dmuchanymi urządzeniami - dwoma zjeżdżalniami, zamkiem z suchym basenem, karuzelą i zamkiem do skakania. Zabawy były urozmaicone pokazami dwóch wozów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie i wozu z wysięgnikiem z Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie. Strażacy zaprezentowali dzieciom ubiory strażackie i zademonstrowali działanie sprzętu gaśniczego. Każde dziecko zostało obdarowane „strażackim” cukierkiem. Komendę Powiatową Policji we Włoszczowie reprezentowało czterech policjantów, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz zaprezentowali radiowozy i sprzęt używany przez policję. Dodatkowymi atrakcjami było malowanie twarzy w wymyślne wzory oraz duże podłogowe kolorowanki. Dzieci miały zapewniony posiłek - kiełbaski z grilla, drożdżówki i napoje. Dla chętnych było stoisko z watą cukrową. Organizatorzy pikniku serdecznie dziękują sponsorom i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pikniku, szczególnie naczelnikowi OSP Krasocin Panu Michałowi Kaczmarkowi, dyrektorowi ZPO w Krasocinie Panu Krzysztofowi Jasiowskiemu i nauczycielom sprawującym opiekę nad dziećmi.

Justyna Marcinkowska

Harmonogram dyżurów doradcy zawodowego w punkcie Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego mieszczącego się w SP nr 2 we Włoszczowie przy ul. Różanej 16:

 data  godziny  specjalista
 20.04.2018  13.00 – 15.00  pedagog - doradca zawodowy PP-P
 27.04.2018  13.00 – 15.00  pedagog – doradca zawodowy
10.05. 2018  13.00 – 15.00  psycholog – doradca zawodowy PP-P
11.05.2018 13.00 – 15.00 psycholog – doradca zawodowy PP-P

W dniu 26.04.2018r.  Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego i Urząd Gminy w Krasocinie, zorganizowali konkurs   dla   uczniów  Szkoły Podstawowej w Krasocinie, jako jeden z elementów projektu pt. Pracownia Ekologiczna. Konkurs poprowadził Wójt - Ireneusz Gliściński.  6 drużyn po 3 uczniów w każdej,   musiały się zmierzyć z 14 pytaniami z zakresu wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, rozpoznawania kwiatów, drzew i zwierząt, a także udzielić odpowiedzi jak prawidłowo postępować z odpadami.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Iwona Dusza - nauczycielka biologii, Pani Katarzyna Śliwińska - pracownik urzędu Gminy w Krasocinie i Pan Dariusz Sommerfeld - pracownik Przedborskiego Parku Krajobrazowego oceniała poprawność  udzielonych odpowiedzi.

Największa ilość punktów zdobyła klasa 7a w składzie: Małgorzata Pełka, Natalia Więckowicz, Oliwia Kaczmarek. Nagrody dla wszystkim uczestników konkursu będą wręczane w maju 2018r. Konkurs miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów. Poprzez naukę i zabawę z pewnością można znacząco wpłynąć na postawy  ekologiczne wśród młodzieży.

   25 IV 2018 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie przeprowadzono VI edycję Przeglądu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej „Gusts of Heart”. Pomysłodawcami imprezy były zespoły przedmiotowe języka angielskiego i niemieckiego pod przewodnictwem Pań Magdaleny Rowińskiej i Katarzyny Sarnat. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. W eliminacjach wzięło udział ponad 40 uczniów z gimnazjów w Łopusznie, Radoszycach, Gnieździskach, Krasocinie, Oblęgorku i Zajączkowie oraz - po raz pierwszy w tym konkursie - ze szkół podstawowych w Krasocinie i Mieczynie. Szkołę Podstawową w Krasocinie reprezentował Kasper Siwek, uczeń klasy czwartej. Jak się okazało był najmłodszym uczestnikiem konkursu. Nasz młody recytator zaprezentował wiersz w języku niemieckim pt. „Schulstress”, za który otrzymał wyróżnienie. Opiekunem Kaspra była Pani Beata Bartosik. Na pamiątkę udziału w konkursie laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

17 kwietnia 2018 r. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie przywitały wiosnę występami artystycznymi w sali gimnastycznej. Licznie przybyli rodzice i dziadkowie obejrzeli inscenizację pt. „Powitanie wiosny". Mali aktorzy wcielając się w role Wiosny, Tulipana, Słońca, Żabek oraz Bocianów w sugestywny sposób - za pomocą słowa, gestu  oraz piosenek - pożegnali zimę, pokazali walory pięknej, radosnej pory roku, która nam nastała oraz zachęcili do obserwacji zmian w przyrodzie. Do inscenizacji wykorzystano rekwizyty oraz piękne stroje. Brawa na zakończenie przedstawienia, świadczą, że wszystkim się spodobało.

Zasada Ewelina

17 kwietnia 2018 r. w hali konferencyjnej Targów Kielce, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i medali laureatom konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych i gimnazjów. W elitarnym gronie najzdolniejszych uczniów naszego województwa znaleźli się następujący uczniowie z naszej gminy:

 • Szkoła Podstawowa w Bukowie:
  • Nikola Mazur - laureatka II Konkursu Matematycznego, opiekun Pani Bożena Pietrala.
 • Publiczne Gimnazjum w Bukowie:
  • Wiktoria Rawska - laureatka XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, opiekun Pani Jolanta Klimas.
 • Publiczne Gimnazjum w Krasocinie:
  • Magdalena Grzyb - laureatka XV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, opiekun Pani Anna Dumin,
  • Oliwa Cygan - laureatka XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, opiekun Pani Iwona Dusza,
  • Adrian Marcinkowski - laureat XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, opiekun Pani Iwona Dusza,
  • Magdalena Grzyb - laureatka XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, opiekun Pani Iwona Dusza,
  • Jakub Pasiński - laureat XVI Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki, opiekun Pani Elżbieta Kowalczyk.

Czytaj więcej...

12 IV 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie odbył się III Gminny Konkurs Czytelniczy „Znam baśnie Charlesa Perraulta”. Rozpoczął się występem uczniów klasy I A ze Szkoły Podstawowej w Krasocinie, którzy zaprezentowali wybrane wiersze Jana Brzechwy. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z gminy Krasocin. Do zmagań konkursowych przystąpiło sześć drużyn, reprezentujących szkoły w: Bukowie, Brygidowie, Cieślach, Krasocinie, Mieczynie i Olesznie. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Elżbieta Kowalczyk, Stanisław Dumin, Marta Wolska-Piec. Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu to:

I miejsce:

 • SP w Bukowie (Julia Kałuzińska, Diana Żytniewska, Weronika Kwapisz pod opieką Pani Anety Banaś),
 • SP w Olesznie (Julia Wójcik, Patrycja Kowalczyk, Julia Przepióra pod opieką Pani Jolanty Lichosik).

II miejsce:

 • SP w Krasocinie (Maja Kowalczyk, Oliwia Kowalczyk, Marcel Marcinkowski pod opieką Pań Grażyny Lis i Anny Wrony),
 • SP w Mieczynie (Kamil Łapot, Daniel Jordan, Mikołaj Palac pod opieką Pani Lidii Siwek).

III miejsce:

 • SF w Brygidowie (Natalia Gołdyn, Jakub Młynarczyk, Maciej Stawowski pod opieką Pani Alicji Gawęckiej),
 • SP w Cieślach (Tatiana Krzysztofik, Roksana Kupczyk, Gabriela Trybek pod opieką Pani Marzeny Gierczak).  

Dyplomy i nagrody wręczyli wszystkim uczestnikom konkursu wójt Gminy Krasocin Pan Ireneusz Gliściński i dyrektor ZPO w Krasocinie Pan Krzysztof Jasiowski.

                                                                                                                Anna Mietelska

Z inicjatywy nauczycielki plastyki Pani Beaty Bartosik, dzieci z klas czwartych i szóstych Szkoły Podstawowej w Krasocinie wysłały list do Papieża Franciszka. Były to życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy oraz zapewnienie o modlitwie w jego intencji. Każdy uczeń wykonał kartkę wielkanocną oraz obrazek przedstawiający postać pani Wiosny.

Na końcu listu wszystkie dzieci złożyły swoje podpisy. Uczniowie nie byli pewni, czy list dotrze do Papieża i czy dostaną jakąś odpowiedź. Tym większe było zaskoczenie, gdy nadeszła przesyłka z Watykanu. Monsiniore Paolo Borgia z Sekretariatu Stanu przesłał podziękowania za modlitwę i pamięć oraz obrazek św. Mateusza z autografem papieża.

4 kwietnia uczniowie  z Zespołu Placówek Oświatowych  w Krasocinie wzięli udział w autokarowej wycieczce ekologicznej w ramach  działań edukacyjnych programu p.n. „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej w szkole podstawowej”. W trakcie wyjazdu uczniowie mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje jedno z nowocześniejszych w Polsce wysypisk śmieci w Promniku. Na składowisku tym są  składowane odpady powstające na terenie miasta Kielce i 15 gmin,  obecnie  już na III kwaterze składowiska oddanej do eksploatacji w 2009 roku.

Czytaj więcej...

W dniach 21-23 marca 2018 r. w Hotelu „Agat’ w Łodzi odbył się wojewódzki finał XVII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski połączony z "Zieloną Szkołą". W eliminacjach brały udział drużyny reprezentujące poszczególne parki krajobrazowe województwa łódzkiego. Drużyna z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie reprezentująca Przedborski Park Krajobrazowy w składzie: Weronika Stablewska, Adrian Marcinkowski, Leonard Pełka, Jakub Pasiński pod merytoryczną opieką Pani Iwony Duszy została zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu.

Czytaj więcej...

12 marca b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów marszałka województwa świętokrzyskiego, przyznanych najzdolniejszym uczniom z naszego regionu w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego”. Miło nam poinformować, że w elitarnym gronie 259 nagrodzonych uczniów znalazła się Magdalena Grzyb z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie.

Opiekunką naukową Magdy jest nauczycielka biologii Pani Iwona Dusza. Kapituła programu doceniła sukcesy naszej uczennicy w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz jej wysokie wyniki w nauce, uzyskane w ubiegłym roku szkolnym. Składamy serdeczne gratulacje Magdzie, jej rodzicom oraz opiekunce. Warto nadmienić, że stypendium marszałka otrzymali również Julia Ciszek z Sułkowa i Karol Kukla z Jakubowa, absolwenci krasocińskiego gimnazjum z ubiegłego roku, dziś uczący się w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Sikorskiego we Włoszczowie.

Ustala się następujące terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do oddziału dzieci młodszych w Samorządowym Przedszkolu w Krasocinie na rok szkolny 2018/2019: 

Rekrutacja podstawowa

 • 22 II 2018 - 28 II 2018 - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019, przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w bieżącym roku szkolnym.
 • 1 III 2018 - 30 III 2018 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola dzieci, które w bieżącym roku szkolnym nie są objęte wychowaniem przedszkolnym.
 • 2 IV 2018 - 9 IV 2018 - prace komisji kwalifikacyjnej.
 • 10 IV 2018 - opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Uwaga: zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do przedszkola.

 • 11 IV 2018 - 20 IV 2018 - potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego.
 • 23 IV 2018 - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w trakcie rekrutacji podstawowej.

Nabór uzupełniający  (prowadzony w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej).

 • 23 IV 2018 - 7 V 2018 - składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola.
 • 8 V 2018 - 11 V 2018 - prace komisji kwalifikacyjnej.
 • 15 V 2018 - ogłoszenie wyników prac komisji kwalifikacyjnej, poprzez opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 15 V 2018 - 22 V 2018 - potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego.
 • 23 V 2018 - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w trakcie naboru uzupełniającego.

Poniżej znajduje sie wniosek o przyjęcie do przedszkola, karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

     

      16 lutego 2018 r. w wieku 82 lat zmarła długoletnia nauczycielka szkół podstawowych z terenu gminy Krasocin, Pani Krystyna Bocheńska-Kisiel. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym św. Doroty i św. Tekli w Krasocinie. Prócz rodziny zmarłą pożegnali nauczyciele, niegdyś z Nią pracujący, liczni mieszkańcy Sułkowa, Ostrowa i Krasocina oraz poczet sztandarowy Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.

Czytaj więcej...

UWAGA !!!

W zakładkach odpowiedniej szkoły zostały zamieszczone aktualne plan lekcji obowiązujące od 29.01.2018r.

    Zimowy poranek 19 grudnia zgromadził w sali gimnastycznej uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Krasocinie i Szkoły Filialnej w Brygidowie, nauczycieli oraz zaproszonych gości. „Gawędę Świąteczną” rozpoczął Dyrektor Pan Krzysztof Jasiowski, który powitał wszystkich zebranych. Dzieci z poszczególnych klas pod kierunkiem wychowawców przygotowały inscenizacje dotyczące tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

     

    Poznawanie dawnych regionalnych tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz strojów ludowych. Pod takimi hasłami 19 grudnia odbyło się  spotkanie przedszkolaków z Krasocina z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Krasocinie. Panie, ubrane w odświętne stroje ludowe, opowiedziały dzieciom o tradycjach świątecznych i zwyczajach bożonarodzeniowych.

Czytaj więcej...

        Jak co roku w przedświątecznym czasie Bożego Narodzenia dzieci ze Szkoły Filialnej w Brygidowie przygotowały piękne przedstawienie jasełkowe. W przedstawieniu wzięły udział wszystkie dzieci z klas 0 – III. Scenografia nawiązywała do tematyki jasełek. Przepiękna szopka i sceneria nocna nadawały szczególnej atmosfery i aury bożonarodzeniowej. Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami i pastorałkami, które zachwyciły przybyłych gości. Kostiumy dla dzieci przygotowali rodzice, a scenografie i wystrój panie : Aneta Mikołajczyk i Adriana Kowalczyk.

Czytaj więcej...