17 kwietnia 2018 r. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie przywitały wiosnę występami artystycznymi w sali gimnastycznej. Licznie przybyli rodzice i dziadkowie obejrzeli inscenizację pt. „Powitanie wiosny". Mali aktorzy wcielając się w role Wiosny, Tulipana, Słońca, Żabek oraz Bocianów w sugestywny sposób - za pomocą słowa, gestu  oraz piosenek - pożegnali zimę, pokazali walory pięknej, radosnej pory roku, która nam nastała oraz zachęcili do obserwacji zmian w przyrodzie. Do inscenizacji wykorzystano rekwizyty oraz piękne stroje. Brawa na zakończenie przedstawienia, świadczą, że wszystkim się spodobało.

Zasada Ewelina

17 kwietnia 2018 r. w hali konferencyjnej Targów Kielce, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i medali laureatom konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych i gimnazjów. W elitarnym gronie najzdolniejszych uczniów naszego województwa znaleźli się następujący uczniowie z naszej gminy:

 • Szkoła Podstawowa w Bukowie:
  • Nikola Mazur - laureatka II Konkursu Matematycznego, opiekun Pani Bożena Pietrala.
 • Publiczne Gimnazjum w Bukowie:
  • Wiktoria Rawska - laureatka XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, opiekun Pani Jolanta Klimas.
 • Publiczne Gimnazjum w Krasocinie:
  • Magdalena Grzyb - laureatka XV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, opiekun Pani Anna Dumin,
  • Oliwa Cygan - laureatka XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, opiekun Pani Iwona Dusza,
  • Adrian Marcinkowski - laureat XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, opiekun Pani Iwona Dusza,
  • Magdalena Grzyb - laureatka XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, opiekun Pani Iwona Dusza,
  • Jakub Pasiński - laureat XVI Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki, opiekun Pani Elżbieta Kowalczyk.

Czytaj więcej...

12 IV 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie odbył się III Gminny Konkurs Czytelniczy „Znam baśnie Charlesa Perraulta”. Rozpoczął się występem uczniów klasy I A ze Szkoły Podstawowej w Krasocinie, którzy zaprezentowali wybrane wiersze Jana Brzechwy. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z gminy Krasocin. Do zmagań konkursowych przystąpiło sześć drużyn, reprezentujących szkoły w: Bukowie, Brygidowie, Cieślach, Krasocinie, Mieczynie i Olesznie. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Elżbieta Kowalczyk, Stanisław Dumin, Marta Wolska-Piec. Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu to:

I miejsce:

 • SP w Bukowie (Julia Kałuzińska, Diana Żytniewska, Weronika Kwapisz pod opieką Pani Anety Banaś),
 • SP w Olesznie (Julia Wójcik, Patrycja Kowalczyk, Julia Przepióra pod opieką Pani Jolanty Lichosik).

II miejsce:

 • SP w Krasocinie (Maja Kowalczyk, Oliwia Kowalczyk, Marcel Marcinkowski pod opieką Pań Grażyny Lis i Anny Wrony),
 • SP w Mieczynie (Kamil Łapot, Daniel Jordan, Mikołaj Palac pod opieką Pani Lidii Siwek).

III miejsce:

 • SF w Brygidowie (Natalia Gołdyn, Jakub Młynarczyk, Maciej Stawowski pod opieką Pani Alicji Gawęckiej),
 • SP w Cieślach (Tatiana Krzysztofik, Roksana Kupczyk, Gabriela Trybek pod opieką Pani Marzeny Gierczak).  

Dyplomy i nagrody wręczyli wszystkim uczestnikom konkursu wójt Gminy Krasocin Pan Ireneusz Gliściński i dyrektor ZPO w Krasocinie Pan Krzysztof Jasiowski.

                                                                                                                Anna Mietelska

4 kwietnia uczniowie  z Zespołu Placówek Oświatowych  w Krasocinie wzięli udział w autokarowej wycieczce ekologicznej w ramach  działań edukacyjnych programu p.n. „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej w szkole podstawowej”. W trakcie wyjazdu uczniowie mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje jedno z nowocześniejszych w Polsce wysypisk śmieci w Promniku. Na składowisku tym są  składowane odpady powstające na terenie miasta Kielce i 15 gmin,  obecnie  już na III kwaterze składowiska oddanej do eksploatacji w 2009 roku.

Czytaj więcej...

W dniach 21-23 marca 2018 r. w Hotelu „Agat’ w Łodzi odbył się wojewódzki finał XVII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski połączony z "Zieloną Szkołą". W eliminacjach brały udział drużyny reprezentujące poszczególne parki krajobrazowe województwa łódzkiego. Drużyna z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie reprezentująca Przedborski Park Krajobrazowy w składzie: Weronika Stablewska, Adrian Marcinkowski, Leonard Pełka, Jakub Pasiński pod merytoryczną opieką Pani Iwony Duszy została zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu.

Czytaj więcej...

12 marca b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów marszałka województwa świętokrzyskiego, przyznanych najzdolniejszym uczniom z naszego regionu w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego”. Miło nam poinformować, że w elitarnym gronie 259 nagrodzonych uczniów znalazła się Magdalena Grzyb z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie.

Opiekunką naukową Magdy jest nauczycielka biologii Pani Iwona Dusza. Kapituła programu doceniła sukcesy naszej uczennicy w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz jej wysokie wyniki w nauce, uzyskane w ubiegłym roku szkolnym. Składamy serdeczne gratulacje Magdzie, jej rodzicom oraz opiekunce. Warto nadmienić, że stypendium marszałka otrzymali również Julia Ciszek z Sułkowa i Karol Kukla z Jakubowa, absolwenci krasocińskiego gimnazjum z ubiegłego roku, dziś uczący się w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Sikorskiego we Włoszczowie.

Ustala się następujące terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do oddziału dzieci młodszych w Samorządowym Przedszkolu w Krasocinie na rok szkolny 2018/2019: 

Rekrutacja podstawowa

 • 22 II 2018 - 28 II 2018 - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019, przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w bieżącym roku szkolnym.
 • 1 III 2018 - 30 III 2018 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola dzieci, które w bieżącym roku szkolnym nie są objęte wychowaniem przedszkolnym.
 • 2 IV 2018 - 9 IV 2018 - prace komisji kwalifikacyjnej.
 • 10 IV 2018 - opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Uwaga: zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do przedszkola.

 • 11 IV 2018 - 20 IV 2018 - potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego.
 • 23 IV 2018 - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w trakcie rekrutacji podstawowej.

Nabór uzupełniający  (prowadzony w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej).

 • 23 IV 2018 - 7 V 2018 - składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola.
 • 8 V 2018 - 11 V 2018 - prace komisji kwalifikacyjnej.
 • 15 V 2018 - ogłoszenie wyników prac komisji kwalifikacyjnej, poprzez opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 15 V 2018 - 22 V 2018 - potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego.
 • 23 V 2018 - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w trakcie naboru uzupełniającego.

Poniżej znajduje sie wniosek o przyjęcie do przedszkola, karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

     

      16 lutego 2018 r. w wieku 82 lat zmarła długoletnia nauczycielka szkół podstawowych z terenu gminy Krasocin, Pani Krystyna Bocheńska-Kisiel. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym św. Doroty i św. Tekli w Krasocinie. Prócz rodziny zmarłą pożegnali nauczyciele, niegdyś z Nią pracujący, liczni mieszkańcy Sułkowa, Ostrowa i Krasocina oraz poczet sztandarowy Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.

Czytaj więcej...

UWAGA !!!

W zakładkach odpowiedniej szkoły zostały zamieszczone aktualne plan lekcji obowiązujące od 29.01.2018r.

    Zimowy poranek 19 grudnia zgromadził w sali gimnastycznej uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Krasocinie i Szkoły Filialnej w Brygidowie, nauczycieli oraz zaproszonych gości. „Gawędę Świąteczną” rozpoczął Dyrektor Pan Krzysztof Jasiowski, który powitał wszystkich zebranych. Dzieci z poszczególnych klas pod kierunkiem wychowawców przygotowały inscenizacje dotyczące tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

     

    Poznawanie dawnych regionalnych tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz strojów ludowych. Pod takimi hasłami 19 grudnia odbyło się  spotkanie przedszkolaków z Krasocina z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Krasocinie. Panie, ubrane w odświętne stroje ludowe, opowiedziały dzieciom o tradycjach świątecznych i zwyczajach bożonarodzeniowych.

Czytaj więcej...

        Jak co roku w przedświątecznym czasie Bożego Narodzenia dzieci ze Szkoły Filialnej w Brygidowie przygotowały piękne przedstawienie jasełkowe. W przedstawieniu wzięły udział wszystkie dzieci z klas 0 – III. Scenografia nawiązywała do tematyki jasełek. Przepiękna szopka i sceneria nocna nadawały szczególnej atmosfery i aury bożonarodzeniowej. Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami i pastorałkami, które zachwyciły przybyłych gości. Kostiumy dla dzieci przygotowali rodzice, a scenografie i wystrój panie : Aneta Mikołajczyk i Adriana Kowalczyk.

Czytaj więcej...

           Święty Mikołaj odwiedza dzieci w każdym miejscu, na całym świecie. 6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał do przedszkola w Krasocinie. Dzieci były szczęśliwe, rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja - troszkę zawstydzone. Oprócz prezentów św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał, by były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu. Na zakończenie św. Mikołaj wszystkim przedszkolakom wręczył duże paczki, a w nich „dla każdego coś dobrego”! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie zaśpiewaną piosenką i wyrecytowanym wierszem. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele radości.

                                                                                                            Ewelina Zasada

Z okazji Dnia Górnika - tak zwanej „Barbórki” - dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie odwiedził nietypowy gość. Przedszkolaki miały przyjemność spotkać się z górnikiem, Panem Dariuszem Mietelskim. Pan Dariusz opowiedział o ciężkiej, czasami niebezpiecznej pracy w kopalni, w jaki sposób wydobywany jest węgiel oraz jak bardzo jest nam potrzebny w codziennym życiu. Górnik przybył w galowym stroju, dlatego dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią pracę w kopalni. Spotkanie zakończyły podziękowania dla gościa i wspólne pamiątkowe zdjęcia. Serdecznie dziękujemy za przybycie i poświęcony czas.

                                                                                                                    Ewelina Zasada

,,ANIOŁEK DOBROCI – jako ozdoba na choinkę”

Każdy uczestnik naszej akcji może wykonać jedną ozdobę choinkową  w kształcie aniołka z różnorodnych materiałów plastycznych. 

Aniołek ma symbolizować dobro i radość. Wielkość aniołka nie może przekraczać 20 cm.

Prace mogą być wykonane wspólnie z Rodzicami. 

Najstaranniejsze i najbardziej pomysłowe prace dzieci będą zdobiły choinkę przy  szopce bożonarodzeniowej

w Kościele Parafialnym w Krasocinie

w okresie  ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Prace należy składać do 4 grudnia do opiekunów SU

 

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego uczcili 99 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości.

Najmłodsze dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie 10 listopada udały się pod  pomnik upamiętniający mieszkańców Gminy Krasocin poległych i pomordowanych podczas wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r., II Wojny Światowej oraz w Okresie Stalinowskim, gdzie zapaliły znicze i złożyły kwiaty.

10 listopada również odbył się uroczysty apel podczas którego uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczcili swoją pamięć o ofiarach walczących w obronie ojczyzny.

Dyrekcja wraz z pocztem sztandarowym szkoły uczestniczyła 11 listopada w gminnych obchodach rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, podczas których złożyła kwiaty przy pamiątkowej tablicy upamiętniającej ofiarę mieszkańców naszej gminy w walce o wolną i niepodległą Polskę.

W piątek 3 listopada 2017 r. w Domu Kultury we Włoszczowie uczniowie klas pierwszych z naszej gminy uczestniczyły w wyjątkowej lekcji w ramach akcji „Pierwszaki 2017/2018 – zdrowo i bezpiecznie do szkoły” zorganizowanym przez Echo Dnia. 

Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom najważniejszych wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia. Policjanci przypominali dzieciom o noszeniu odblasków oraz utrwalali najważniejsze zasady ruchu drogowego. Na spotkaniu z pierwszakami nie zabrakło przedstawicieli straży pożarnej. Przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mówił zebranym o bezpiecznej pracy w gospodarstwie. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania, cały czas towarzyszył im jeż Edek. Wyjątkową lekcję zakończyła klasówka. Przedstawiciele klas pierwszych odpowiadali na pytania zadawane przez prelegentów. Na zakończenie zabawy dzieci otrzymały drobny upominek. Zdjęcia z sesji fotograficznej, jaką urządzono pierwszakom, ukażą się 7 grudnia 2017 roku w specjalnym dodatku „Echa Dnia”.

Akcja „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” to bardzo pożyteczna impreza i świetna zabawa dla najmłodszych uczniów. 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala dzień

2 listopada 2017 r. (czwartek)

dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.

     Grupa uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie  uczestniczyła w dniach 19-20 października w wycieczce do Zakopanego. Podróż rozpoczęła się o godzinie 8.00 i trwała cztery godziny. Na miejscu dołączył do grupy  przewodnik tatrzański. Najpierw udaliśmy się do Doliny Strążyskiej , gdzie znajduje się wodospad Siklawa. Poznaliśmy historię tego miejsca, wysłuchaliśmy legend i interesujących anegdot. Przy okazji mogliśmy też sprawdzić swoją wiedzę geograficzną. Pan przewodnik zaopatrzył nas w kompasy oraz mapy, tak aby wszyscy mogli czynnie uczestniczyć w wędrówce po górach.

Czytaj więcej...

      19 października 2017 r. w gościnnej sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, uczniowie dwóch klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Czytaj więcej...