18 maja 2017 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krasocinie brali udział w wykładach i warsztatach w ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego. Działania zorganizowano dzięki zakwalifikowaniu się szkoły do ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna Cyfrowa Szkoła - cyfrowobezpieczni.pl”. Edukator Jolanta Żaczek przeprowadziła spotkania z uczniami klas I-III na temat nieujawniania swoich danych w Internecie. Dzieci obejrzały film edukacyjny ,"Kontakt i relacje z innymi użytkownikami Internetu” oraz dowiedziały się czym grozi niefrasobliwe ujawnianie swoich danych osobowych.

Klasy IV-VI na warsztatach uczyły się dobierania loginów i haseł, które zapewniają bezpieczne logowanie, rozwiązały quizy sprawdzający wiedzę o bezpieczeństwie w Internecie oraz obejrzały film ,,Dbanie o własny wizerunek w sieci”. Następnie odbyło się spotkanie edukatora z nauczycielami, w czasie którego omówiono sposoby korzystania z zasobów platformy internetowej projektu www.cyfrowobezpieczni.pl. Dodatkowo szkoła została wyposażona w plakaty, broszury dla rodziców i nauczycieli oraz filmy DVD, które będą wsparciem dalszych działań.