W dniu 1 czerwca 2017r.  w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie odbył się finał kilkutygodniowych wariacji na temat języka angielskiego i niemieckiego. Głównym celem było uświadomienie uczniom korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia we współczesnym życiu. Inne cele to zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną, propagowanie zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.

 

Szkolne zmagania językowe zaczęły się z 19 na 20 maja, kiedy to uczniowie brali udział w zajęciach nocnych p.t.: „Spotkanie z Einsteinem”. Od miesiąca przygotowywali się również do zmagań konkursowych na temat wiedzy o wybranych państwach. Skarbnicą wiedzy okazały się przygotowane przez poszczególne klasy piękne plakaty o kulturze, historii i geografii krajów. W ramach święta języków obcych najmłodsi obejrzeli multi językowe przedstawienie p.t. „Żona dla księcia”, przygotowane przez starszych kolegów również jako prezent z okazji Dnia Dziecka. Dzień też uświetnili goście – pięcioro wolontariuszy z Włoch, Turcji i Dani, którzy przygotowali dla uczniów prezentacje na temat swoich krajów, oraz ciekawe zabawy językowe. Kolejną atrakcją był właśnie konkurs języków obcych i wiedzy na temat innych państw. Oprócz pytań z zakresu wiedzy historycznej, geograficznej i kulturowej, uczniowie musieli przetłumaczyć słówka na język niemiecki i angielski oraz przeliterować wyrazy w tych językach. Najlepsi w szkole podstawowej okazali się uczniowie klasy IV b, których reprezentowała Marta Pasińska oraz w gimnazjum klasa I c, na czele z Weroniką Skrzypczyk. Klasy te otrzymały tytuł „Poliglotów Szkolnych”.

Wydarzenie przygotował zespół nauczycieli języków obcych pracujących w szkole. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w to przedsięwzięcie!