19 października 2017 r. w gościnnej sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, uczniowie dwóch klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

W uroczystości wzięli udział rodzice, uczniowie klas II i III wraz z wychowawcami, dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie z wychowawczynią Panią Iloną Grabką, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz zaproszeni goście: wójt gminy Krasocin Pan Ireneusz Gliściński, kierownik SCO Pani Irena Kuśmierczyk oraz dyrektorzy ZPO w Krasocinie Pan Krzysztof Jasiowski i Pani Monika Jamróz-Ziętal. Dzieci przedstawiły program artystyczny złożony z wierszy i piosenek o przyjaźni, szkole, ojczyźnie oraz o patronie szkoły. Po zaprezentowaniu swoich talentów tanecznych i recytatorskich pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Wicedyrektor Monika Jamróz-Ziętal odczytała słowa przysięgi uczniowskiej, a dyrektor Krzysztof Jasiowski dokonał tradycyjnego pasowania. Wychowawczynie klas pierwszych - Panie Małgorzata Knap, Iwona Olczyk i Aneta Mikołajczyk - wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy. Następnie upominki podarowali uczniowie ze starszych klas, przedszkolaki, a przedstawicielki SU zagrały na fletach dla pierwszaków „Sto lat”. Na zakończenie  zaproszeni goście oraz rodzice złożyli uczniom gratulacje oraz obdarowali ich upominkami i słodyczami. Uroczystość zakończyła sesja fotograficzna, po której dzieci udały się do się swojej klasy, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek,  przygotowany przez  rodziców.