Zimowy poranek 19 grudnia zgromadził w sali gimnastycznej uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Krasocinie i Szkoły Filialnej w Brygidowie, nauczycieli oraz zaproszonych gości. „Gawędę Świąteczną” rozpoczął Dyrektor Pan Krzysztof Jasiowski, który powitał wszystkich zebranych. Dzieci z poszczególnych klas pod kierunkiem wychowawców przygotowały inscenizacje dotyczące tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia.

 

  Dzięki uczniom ze szkoły w Brygidowie można było się dowiedzieć, czy Betlejem jest blisko czy daleko. Pierwszoklasiści zaprezentowali spotkanie z Mikołajem oraz piosenki i wiersze o choince. Uczniowie klasy II przypomnieli tradycje i zwyczaje związane z wigilią Bożego Narodzenia. Uczniowie klas III zaprezentowali postacie kolędników. Na zakończenie imprezy przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Teresa Suliga, obdarowała dzieci słodką niespodzianką.
  Organizator imprezy - biblioteka szkolna - dziękuje za współpracę wszystkim, dzięki którym impreza mogła się odbyć. Szczególne podziękowania składa rodzicom, którzy przygotowali przepiękne kostiumy dla swoich dzieci, bo cytując słowa Jana Pawła II: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.
  Przy okazji spotkania wójt Gminy Krasocin Pan Ireneusz Gliściński  wraz z Panią Katarzyną Śliwińską, wręczył nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Najpiękniejszy list dla Ziemi”, którą zdobył uczeń klasy I A Paweł Cabaj, oraz nagrodę za zajęcie I miejsca w VII edycji Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Języku Niemieckim „Kling, Glὃckchen, Klingelingeling” Marice Włodarskiej z klasy I B.