16 lutego 2018 r. w wieku 82 lat zmarła długoletnia nauczycielka szkół podstawowych z terenu gminy Krasocin, Pani Krystyna Bocheńska-Kisiel. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym św. Doroty i św. Tekli w Krasocinie. Prócz rodziny zmarłą pożegnali nauczyciele, niegdyś z Nią pracujący, liczni mieszkańcy Sułkowa, Ostrowa i Krasocina oraz poczet sztandarowy Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.

 

      Pani Krystyna Bocheńska-Kisiel z domu Toborek urodziła się 5 stycznia 1936 r. w Ostrowie. W rodzinnej wsi ukończyła pięć klas szkoły podstawowej. Do klasy VI i VII uczęszczała w Szkole Podstawowej w Ludyni. W latach 1950 - 1954 uczyła się w Liceum Pedagogicznym w Szczekocinach. Po uzyskaniu matury dostała urzędowy nakaz podjęcia pracy w Szkole Podstawowej w Czelinie (ówcześnie województwo szczecińskie, dziś zachodniopomorskie). W Czelinie Pani Krystyna uczyła i prowadziła bibliotekę przez 12 lat. W 1958 r. w Mieszkowicach zawarła związek małżeński ze Stanisławem Bocheńskim, z którym miała syna Marka i córkę Urszulę. W 1966 r. na własną prośbę została przeniesiona do pracy w rodzinnych stronach. Znalazła zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Ludyni, a po roku przeniesiono ją do Szkoły Filialnej w Sułkowie, stanowiącej część Szkoły Podstawowej w Krasocinie. Przez kolejne 18 lat uczyła dzieci przedszkolne i z klas I-III, naprzemiennie w Sułkowie i w Krasocinie. W 1983 r. została awansowana na kierownika Szkoły Filialnej w Sułkowie. 1 IX 1985 r. przeszła na emeryturę, jednocześnie przez kilka miesięcy pracując na pół etatu. Ponownie - na rok - została zatrudniona w 1991 r. w przedszkolu w Krasocinie, w zastępstwie za nieobecną nauczycielkę.

      Pani Krystyna Bocheńska-Kisiel przez ponad 50 lat była mieszkanką Sułkowa. Jej drogę zawodową wybrała przedwcześnie zmarła córka Urszula Nejman, która również była nauczycielką klas I-III w Szkole Filialnej w Sułkowie.