4 kwietnia uczniowie  z Zespołu Placówek Oświatowych  w Krasocinie wzięli udział w autokarowej wycieczce ekologicznej w ramach  działań edukacyjnych programu p.n. „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej w szkole podstawowej”. W trakcie wyjazdu uczniowie mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje jedno z nowocześniejszych w Polsce wysypisk śmieci w Promniku. Na składowisku tym są  składowane odpady powstające na terenie miasta Kielce i 15 gmin,  obecnie  już na III kwaterze składowiska oddanej do eksploatacji w 2009 roku.

 

Młodzież dowiedziała się  co się dzieje z odpadami na wysypisku, jak ważna jest segregacja odpadów w domu. Mogła również  zobaczyć jak wyglądają zrekultywowane pozostałe kwatery wysypiska. Drugim punktem wycieczki była nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Sitkówce. Oczyszczalnię ścieków w Sitkówce oddano do użytku w 1974 roku, ale nie zaspokajała ona potrzeb rosnącej aglomeracji kieleckiej. Z początkiem lat 90-tych XX wieku rozpoczęto sukcesywną rozbudowę i modernizację oczyszczalni.  W oczyszczalni ścieków uczniowie zostali serdecznie przyjęci przez Dyrektora Oczyszczalni Pana Marka Banasika, który, zapoznał ich on ze źródłami zanieczyszczenia wód, schematem działania oczyszczalni (oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne). Uczniowie odbyli wycieczkę po oczyszczalni, widzieli jak wygląda oczyszczanie  mechaniczne ścieków. Dowiedzieli się również co dzieje się z końcowym produktem – osadem  i oczyszczonymi ściekami. Byli zaskoczeni że ścieki po oczyszczeniu są czystsze niż wody wielu rzek.