Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych

im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie

 

Dyrektor

mgr Krzysztof Jasiowski

 

Wicedyrektor

mgr Elżbieta Kowalczyk