TERMINY EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

w roku szkolnym 2018/2019

a) część humanistyczna –10 kwietnia 2019 r. (środa) 

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) 

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00 
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek) 

- na poziomie podstawowym - godz. 09:00 
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00