TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

w roku szkolnym 2019/2020

a) JĘZYK POLSKI – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 09:00

b) MATEMATYKA – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 09:00 

c) JĘZYK OBCY – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 09:00

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.