SUKCES GIMNAZJALISTÓW Z KRASOCINA

        22 października br. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się XIV edycja „Konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu włoszczowskiego”. Konkurs przeznaczony jest dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Jego celem jest propagowanie wiedzy o ekologii i przyrodzie Ziemi Włoszczowskiej oraz integracja środowisk szkolnych. Zmagania konkursowe urozmaiciła prezentacja multimedialna na temat Przedborskiego Parku Krajobrazowego, którą przedstawił pracownik parku Pan Dariusz Sommerfeld.

         W konkursie wzięło udział 39 uczniów z 13 szkół. Laureatów wyłoniła komisja pod przewodnictwem Cezarego Nowaka. W kategorii gimnazjów sukces odnieśli uczniowie z Krasocina: Karol Kukla (I miejsce) i Katarzyna Tłustochowicz (II miejsce). Nagrodami dla laureatów były tablety i wydawnictwa regionalne. Uczniów z Krasocina do konkursu przygotowała nauczycielka biologii Pani Iwona Dusza.

         Rywalizację w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrała Angelika Gacia z Lipia, ubiegłoroczna absolwentka gimnazjum w Krasocinie.

Warto nadmienić, że uczniowie z Krasocina zajmują pierwsze miejsca w tym konkursie nieprzerwanie od siedmiu lat.

Nasze Gimnazjalistki najlepsze w kraju !!!

Z przyjemnością informujemy, że drużyna uczniów z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie w składzie: Angelika Gacia, Natalia Robak, Izabela Gołdyn, Diana Gągorowska, której opiekunem jest Pani Iwona Dusza, reprezentująca województwo łódzkie i Przedborski Park Krajobrazowy, zajęła pierwsze miejsce w Finale Krajowym XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Finał konkursu, w którym wzięło udział 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa, odbył się w województwie pomorskim, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W trakcie eliminacji uczestnicy rozwiązywali test dotyczący ekologii i wiedzy na temat parków krajobrazowych oraz rozpoznawali chronione gatunki roślin i zwierząt. Zwycięska drużyna otrzymała cenne nagrody rzeczowe, a Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przejął na najbliższy rok „Puchar przechodni za zajęcie I miejsca w Konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, ufundowany 13 lat temu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

     Finał krajowy konkursu, zorganizowany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, połączony był z sześciodniowym pobytem na tzw. „zielonej szkole”. Uczestnicy finału zwiedzili m.in. fokarium w Stacji Morskiej na Helu, wydmy ruchome w Słowińskim Parku Narodowym, wybrzeże klifowe w Jastrzębiej Górze oraz Gdańsk. Szczególną atrakcją był też edukacyjny rejs kutrem badawczym po wodach Zatoki Gdańskiej.

     9 maja zwycięska drużyna z Krasocina została zaproszona na spotkanie z władzami województwa świętokrzyskiego. Gratulacje uczniom złożyli wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek i dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Tomasz Hałatkiewicz. Uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Więcej zdjęć z pobytu naszych gimnazjalistek na zielonej szkole oraz z wręczania nagród do zobaczenia w galerii.

 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów przedmiotowych

    9 IV 2014 r. w Centrum Konferencyjnym „Targów Kielce” odbyła się uroczystość wręczenia medali i dyplomów laureatom gimnazjalnych konkursów przedmiotowych. W elitarnym gronie najzdolniejszych uczniów województwa znalazły się trzy osoby z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie: Angelika Gacia (biologia), Angelika Bierońska (język polski) i Adrian Kaliszewski (informatyka). Nagrody wręczali świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień i dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec.

     Laureaci konkursów przedmiotowych od lipca zostaną objęci projektem unijnym „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”, w ramach którego bezpłatnie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Ponadto mają wolny wstęp do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej oraz są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

SUKCES GIMNAZJALISTÓW Z KRASOCINA

     Publiczne Gimnazjum w Krasocinie w bieżącym roku szkolnym – podobnie jak w latach ubiegłych – może pochwalić się sukcesami w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. W tym roku do finału wojewódzkiego dotarło siedmioro uczniów, a czworo spośród nich zostało laureatami:

1. Martyna Błaszczykiewicz – laureatka X Konkursu Języka Polskiego nauczyciel Anna Dumin,

2. Aleksander Grabowski – laureat X Konkursu Biologicznego nauczyciel Iwona Dusza,

3. Kamil Kowalczyk – laureat XI Konkursu Języka Niemieckiego  nauczyciel Beata Bartosik,

4. Mariusz Kukla – laureat Konkursu Informatycznego  nauczyciel Elżbieta Kowalczyk.

    Jest to znaczący sukces nie tylko w skali gminy i powiatu, ale i województwa. W powiecie włoszczowskim wyłoniono sześciu laureatów konkursów przedmiotowych, z czego czworo to uczniowie Publicznego Gimnazjum w Krasocinie. Jako laureaci uczniowie ci są zwolnieni z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, bądź językowej i otrzymują maksymalną ilość punktów przewidzianych do zdobycia. Ponadto będą przyjęci do dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej bez żadnych dodatkowych kryteriów. Sukces ten był możliwy dzięki wytężonej pracy oraz dużego zaangażowania uczniów i nauczycieli. Uroczyste wręczenie dyplomów i medali naszym laureatom odbyło się w ubiegły piatek w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

III Międzyszkolny Konkurs o Janie Pawle II

       17 października 2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie odbył się III Międzyszkolny Konkurs o Janie Pawle II. Reprezentacja naszego Gimnazjum w składzie: Angelika Gacia, Dominika Tatar, Daniel Tkacz zajęła II miejsce. Uczniów do konkursu przygotowywał ks. Michał Krężel.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Feliksa Raka

      19 października 2013 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie odbyła się uroczystość podsumowania VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Tadeusz Kowalczyk.

      Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd niepublikowanych ani nienagrodzonych w innych konkursach, w 5 egzemplarzach, opatrzonych godłem (pseudonimem), w terminie do 30 września 2013 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin, z dopiskiem VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka i zaznaczeniem kategorii uczestnictwa: szkoła podstawowa (klasa/wiek), gimnazjalna, średnia, osoby dorosłe.

      Wskazany był maszynopis lub wydruk komputerowy. Autor zobowiązany był podać w osobnej, zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), swoje dane personalne: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu. Wiersze konkursowe oceniało jury w składzie:

  1. Stanisław Nyczaj
  2. Tadeusz Stolarski 
  3. Jolanta Lichosik
  4. Lena Łaskawska-Wolny
  5. Magdalena Kowalczyk
  6. Aleksandra Klim

    W uroczystości udział wzięli Laureaci konkursu a ponadto również: córka Feliksa Raka – Irena Gacia, Bożena Gacia - wnuczka Feliksa Raka, przedstawiciele władz samorządowych: Łukasz Karpiński – członek Rady Powiatu Włoszczowskiego, dr Robert Ślęzak – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy Krasocin, Halina Panek - Kierownik Działu Metodyki, Szkoleń i Analiz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Krzysztof Jasiowski – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie, Zdzisława Mąkosa – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Czostkowie. Imprezę poprowadził Ryszard Kowalczyk – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, o dekoracje zadbał Andrzej Kowalczyk - nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie. Uroczystość podsumowania konkursu swoimi występami uświetniły zespoły Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin – kapelmistrz Bartłomiej Robak oraz grupa taneczna APLAUZ – choreograf Iwona Dusza. Na wszystkich przybyłych czekał słodki poczęstunek oraz potrawa regionalna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Krasocina – pierogi. Nagrody dla laureatów ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – (nagrody pieniężne), Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza  w Kielcach, Urząd Gminy w Krasocinie, Oficyna Wydawnicza STON 2 w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Uczniowie ZPO w Krasocinie odnieśli następujące sukcesy:

Kategoria: szkoła podstawowa IV - VI

I miejsce – Jakub Pasiński,

II miejsce – Maja Alfreda Olczy,

III miejsce – Adam Ludwik Olczyk, Adrian Wójcik.

Wyróżnienia:

I – Diana Stańczyk,

II – Magdalena Suliga, Marta Robak,

III – Julia Sznajder, Patryk Kowalski.

 

Kategoria: szkoła podstawowa I - III

I miejsce – Izabela Klim.

Wyróżnienia:

II – Martyna Lis,

III – Natalia Więckowicz,

IV – Kinga Cygan, Bartosz Komisarczyk, Gabriela Piechowska - Szkoła Filialna w Brygidowie

V – Kacper Kowalczyk, Szymon Łapot, Maciej Wilk, Daniel Jackiewicz - Szkoła Filialna w Brygidowie

Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i do zobaczenia za rok.

 

Wojewódzki Finał Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

Czytaj więcej...

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego

Czytaj więcej...

XI Finał Konkursu Wiedzy o Środowisku Przyrodniczym Powiatu Włoszczowskiego

Czytaj więcej...