Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych

im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie

 1. Arczewska Alina - wychowanie przedszkolne
 2. Barcińska Zofia - edukacja wczesnoszkolna
 3. Bartosik Beata - plastyka, język niemiecki
 4. Bebel Jolanta - religia
 5. Cisłowska Kinga - matematyka, fizyka
 6. Dąbrowska Monika - jezyk angielski
 7. Dumin Anna - język polski
 8. Dusza Iwona - przyroda, biologia, wychowanie fizyczne
 9. Fitas Joanna - wychowanie przedszkolne
 10. Jamróz - Ziętal Monika - fizyka
 11. Klimczyk Paweł - wychowanie fizyczne
 12. Knap Małgorzata - wychowanie przedszkolne
 13. Kowalczyk Elżbieta - matematyka, informatyka
 14. Kowalczyk Ewa - doradztwo zawodowe
 15. ks. Kucharz Piotr - religia
 16. Lis Grażyna - edukacja wczesnoszkolna 
 17. Łaskawska - Wolny Lena - język polski
 18. Łata Małgorzata - informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
 19. Malicka Wanda - matematyka
 20. Marcinkowska Justyna - wychowanie przedszkolne, plastyka
 21. Mietelska Anna - nauczyciel bibliotekarz
 22. Mikołajczyk Aneta - wychowanie przedszkolne
 23. Olczyk Agata - matematyka, chemia
 24. Olczyk Iwona - edukacja wczesnoszkolna 
 25. Pasińska Renata - wychowawca świetlicy
 26. Paul Przemysław - technika, wychowanie fizyczne, edb
 27. Pietrala Jolanta - muzyka
 28. Pilichowska Edyta - wychowanie przedszkolne
 29. Pyka Marzena - wychowanie przedszkolne, nauczyciel logopeda
 30. Rakowska Jolanta - edukacja wczesnoszkolna 
 31. Rak - Świerczyńska Monika - język angielski
 32. Skrzypek Zofia - wiedza o społeczeństwie, wychowawca świetlicy
 33. Świerczewska - Bała Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna
 34. Świerczyńska - Wrona Iwona - historia
 35. Wdowiak Aleksandra - język angielski
 36. Włodarczyk Jacek - wychowanie fizyczne
 37. Włodarska Agnieszka - język polski
 38. Wolny Andrzej - geografia, wychowanie fizyczne
 39. Wolska - Piec Marta - wychowanie przedszkolne
 40. Wrona Anna - edukacja wczesnoszkolna
 41. Zasada Katarzyna - wychowanie przedszkolne