Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Krasocinie

 1. Bartosik Beata - język niemiecki, plastyka
 2. Dumin Anna - jezyk polski
 3. Dumin Stanisław - chemia
 4. Dusza Iwona - biologia
 5. Jamróz - Ziętal Monika - fizyka
 6. Jasiowski Krzysztof - edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Klimczyk Paweł - wychowanie fizyczne
 8. Kowalczyk Elżbieta - matematyka, informatyka
 9. ks. Kucharz Piotr - religia
 10. Łata Małgorzata - informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
 11. Malicka Wanda - matematyka
 12. Olczyk Agata - chemia, matematyka
 13. Paul Przemysław - technika
 14. Pietrala Jolanta - muzyka, zajecia artystyczne
 15. Sakwa Alina - język polski
 16. Szymkiewicz Bogusława - historia
 17. Świeboda Elżbieta - język niemiecki
 18. Świerczyńska - Wrona Iwona - wiedza o społeczeństwie
 19. Wdowiak Aleksandra - język angielski
 20. Włodarczyk Jacek - wychowanie fizyczne
 21. Wolny Andrzej - geografia