Rada Rodziców

 

Przewodnicząca – Teresa Suliga

Z – ca – Magdalena Kaczmarek

Skarbnik – Mirosława Śliwińska

Członek – Ewa Jakubowska