TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRASOCINIE 

W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019.

KLASY I - III

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRASOCINIE 

W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019.

KLASY IV - VIII