Podsumowanie projektu: „e-Belfer Junior - ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Krasocin”

    W dniu 24. 10. 2013 r.  w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „e-Belfer Junior - ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Krasocin". W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, beneficjenci, kadra realizująca projekt. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali umiejętności zdobyte w czasie szkolenia.

       Projekt realizowano  od 01.03.2013 r. do 31.10. 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu było przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi klas I-III poprzez realizację szkoleń w krótkich formach. Szesnastu nauczycieli z terenu Gminy Krasocin zdobywało wiedzę na temat:

  • zasad pracy na platformie e-learningowej,
  • wykorzystania ICT w praktyce na zajęciach komputerowych dla klas I-III,
  • metodologii i metodyki budowania lekcji e-learningowych,
  • doskonalenia warsztatu pracy i samokształcenia.

       Zajęcia były realizowane metodą blended-learning. Dotację na realizację projektu w wysokości 56 757,32 zł. pozyskano w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach”. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła swoją bazę materialną o kolejną tablicę interaktywną i laptop.

e-Belfer Junior - ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Krasocin

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie w związku z planowaną realizacją projektu "e-Belfer Junior-ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Krasocin":
1.Koordynator projektu.
2.Specjalista do spraw rozliczeń.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert na instalację i konfigurację edukacyjnej platformy e-learning - aktualizacja

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia - aktualizacja

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca składania ofert do projektu e-Belfer...

Z powodów organizacyjnych informacja dotycząca wyboru ofert zostanie przekazana w dniu 22.02.2013 r. do godz. 16.00.

Bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach projektu: „e-Belfer Junior - ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Krasocin”

Czytaj więcej...

PROJEKT UNIJNY „E-BELFER JUNIOR- ICT W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM W GMINIE WIEJSKIEJ KRASOCIN"

Czytaj więcej...