W ramach projektu unijnego „Gimn@zjalista na 5 w ZPO w Krasocinie”, 58 uczniów z naszego gimnazjum wzięło udział w wyjeździe naukowym do Warszawy. Pierwszym punktem wyprawy były ogrody na dachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, skąd podziwialiśmy panoramę miasta z pięknym widokiem na Wisłę i Stadion Narodowy. Następnie rozpoczęliśmy godzinną przygodę z kosmosem w Planetarium. Po pokazie nocnego nieba nad Warszawą i wysłuchaniu prelekcji, obejrzeliśmy film „Początek ery kosmicznej”. Poznaliśmy historię lotów kosmicznych, od pierwszych prób wystrzelenia rakiet, aż po turystykę kosmiczną.

Czytaj więcej...

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Krasocinie biorą udział w projekcie „Gimn@zjalista na 5 w ZPO w Krasocinie”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportową

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - koordynator projektu: "Gimn@zjalista..."

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - asystent ds. projektu: "Gimn@zjalista..."

Czytaj więcej...

Gimn@zjalista na 5 w ZPO w Krasocinie

Czytaj więcej...