Nowy Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Krasocinie.

         W dniu  18 września 2019 r. odbyły się wybory do rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. W wyniku głosowania jawnego wybrano następujący skład:

  • Przewodniczący - Nikola Olczyk kl. 8 b
  • Z - ca Przewodniczącego - Patryk Śliwiński kl. 8 b
  • Skarbnik -  Nel Włodarska kl. 7 a
  • Sekretarz - Mikołaj Wdowiak kl. 7 b

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

  • p. Małgorzata Łata
  • p. Elżbieta Świerczewska - Bała
  • p. Przemysław Paul

Regulamin akcji

Twój szczęśliwy numerek”

Czytaj więcej...