Regulamin akcji

Twój szczęśliwy numerek”

  1. Twój szczęśliwy numerek zwalnia TYLKO z niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnej oraz pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji.
  2. Numerek będzie wybierany zawsze przed pierwszą godziną lekcyjną.
  3. Szczęśliwy numerek będzie losowany przez szkoły.
  4. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
  5. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 26, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.
  6. W jednym miesiącu dany numerek może by
  7. wylosowany tylko jeden raz.
  8. Próby podmienienia numerków będą skutkowały odwołaniem akcji                                                                              

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Jasiowski

Samorząd Uczniowski