Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

polegających na wymianie istniejącej stolarki okiennej na okna PCV

wraz z robotami towarzyszącymi w budynku

Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.