Zawiadomienie  o wyborze oferty dla zadania pn. 

„Przebudowa i remont zaplecza kuchennego stołówki w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie”