Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa i remont zaplecza kuchennego stołówki w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie”