Protokół z wyboru wykonawcy

na dostawę artykułów spożywczych

do Zespołu Placówek Oświatowych

im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie

w roku szkolnym 2019/2020.